ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ ฟิล์มหด
ReadyPlanet.com
 ขั้นตอนการสั่งสินค้า
กรณีลูกค้ามี file งาน

 1.   ลูกค้าส่ง รายละเอียดงานได้ที่ อีเมลล์ : cosmofocus@gmail.com 
       
โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
              1.1   
ในหัวข้อ ของ email  พิมพ์คำว่า : สั่งผลิตฟิล์มหด ตามด้วยชื่อคุณลูกค้า ครับ
              1.2   
ใน email รบกวนลูกค้า แนบ file งานที่ต้องการผลิตฟิล์มหดให้เรียบร้อยครับ
              1.3   
แจ้งจำนวน ที่ต้องการพิมพ์ฟิล์มหด 
              1.4   
แจ้ง ชือที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ของคุณลูกค้า  

2.  ลูกค้าส่งตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ทางร้าน
3.  ทางบริษัทฯ จะเช็ครายละเอียดงานและคำนวณให้ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าใด  หลังจาก ลูกค้าโอนเงิน และ ส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว
     ทางร้านจะเริ่มดำเนินงานตามคิวงานให้ทันที
4. ทางบริษัทฯ จะส่งแบบ ให้ลูกค้ายืนยันก่อนผลิตจริง
5. ระยะเวลาการผลิต 14วันหลังจากลูกค้ายืนยันแบบ

หมายเหตุ
1.  คุณลูกค้าสามารถออกแบบฟิล์มหดเสมือนคุณลูกค้า ออกแบบสติ๊กเกอร์ที่ต้องการติดบนบรรจุภัณฑ์ ได้เลย

 2.  รายละเอียด ของfileงาน
 
          •    file งานต้องเป็น AI เท่านั้น
             •   
ลูกค้าต้องใช้โหมดสี CMYK เท่านั้น
             •    Create Font Outline
มาเรียบร้อย (ความละเอียด 600 DPI)

กรณีลูกค้าไม่มี file งาน
ทางร้านมีบริการออกแบบ โดยทีมงานมืออาชีพ  โดยราคาค่าออกแบบ ตามรายละเอียดด้านล่าง
รายละเอียดงาน ออกแบบ

1.  ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ 1,600 บาท/ชิ้นงาน ขนาดฟิล์มหดเมื่อกางออกไม่เกิน 15ซม*15ซม โดยfileงานจะเป็นของร้าน 
    แต่ลูกค้าสามารถสั่งพิมพ์ฟิล์มหดกับทางร้านได้เลย  (หากลูกค้าต้องการ file งาน ต้องเสียค่าfileงานเพิ่ม  500 บาท )
2.  เมื่อส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ ลูกค้าจะสามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง

   
เงือนไข ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ออกแบบให้เรียบร้อย เช่น สี แบบ ขนาด  และ รูปแบบตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการทำให้เรียบร้อย
    (อย่างไรก็ตามทางร้าน ไม่มีนโยบาย ลอกเลียนแบบ หรือ copy สินค้าใดใดทั้งสิ้น)   ขั้นตอนการออกแบบ และ การสั่งผลิตฟิล์มหด
                1.    ลูกค้าส่ง รายละเอียดงานได้ที่ อีเมลล์ : cosmofocus@gmail.com 

                     โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
                        1.1    ในหัวข้อ ของ email  พิมพ์คำว่า : ออกแบบ และ สั่งผลิตฟิล์มหด ตามด้วยชื่อคุณลูกค้า พร้อมเบอร์โทรครับ
                        1.2    ใน email รบกวนลูกค้า ระบุรายละเอียดที่ต้องการออกแบบเ ช่น เนื้อหา โลโก้ สี ขนาด รูปแบบ และ/หรือ 
                                  แนบ file งานตัวอย่างที่ต้องการให้ทางร้านออกแบบ
                        1.3     แจ้งจำนวน ที่ต้องการพิมพ์ฟิล์มหด  ทางบริษัทจะเช็ครายละเอียดงานและคำนวณให้ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าใด
                        1.4     แจ้งชือที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ของคุณลูกค้า 
         
                   2. ลูกค้าส่งตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ทางร้าน
3.  ทางบริษัทฯ จะเช็ครายละเอียดงานและคำนวณให้ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าใด  หลังจาก ลูกค้าแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้ว
     ทางร้านจะเริ่มดำเนินงานตามคิวงานให้ทันที
4.  ทางบริษัทฯ จะส่งแบบ ให้ลูกค้ายืนยันก่อนผลิตจริง
3.  ระยะเวลากาออกแบบฟิล์มหด  3 วันทำการ
4.  ระยะเวลาการผลิตฟิล์มหด 7วันทำการหลังยืนยันแบบ
       

 1 [Go to top]