ขั้นตอนการสั่งงาน ออกแบบ
ReadyPlanet.com

ขั้นตอนการออกแบบ

1.    ลูกค้าส่ง รายละเอียดงานได้ที่ อีเมลล์ : cosmofocus@gmail.com 

   โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

                   1.1    ในหัวข้อ ของ email  พิมพ์คำว่า : ออกแบบ  ตามด้วยชื่อคุณลูกค้า ครับ
                   1.2   
ใน email รบกวนลูกค้า ระบุรายละเอียดที่ต้องการออกแบบเ ช่น สี ขนาด รูปแบบ

                             และ/หรือ แนบ file งานตัวอย่างที่ต้องการให้ทางร้านออกแบบ
                  
1.3    ชือที่อยู่ พรอ้มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และแผนที่ ของคุณลูกค้า ( รวมทั้ง line facebook ถ้ามี)
2.   
ทางร้านจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้ลุกค้าทราบ หลังจาก ลูกค้าแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทางร้านจะเริ่มดำเนินงานตามคิวงานให้ทันที
3.   
ระยะเวลาในการออกแบบ 2-3วัน ทำการหลังลูกค้าแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

 

 1 [Go to top]