ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ บ็อกซ์
ReadyPlanet.com

 

วิธีการสั่งผลิตกล่อง
1.   วัดขนาดสินค้า กว้าง x ยาว x สูงของบรรจุภัณฑ์ (เเล้วบวกเพิ่มอีก 2 มม.) เช่น ขวดกว้าง 4 ซม ยาว 4 ซม สูง 8 ซม
      กล่องที่จะสั่งผลิตจะมีขนาดกว้าง 4.2 ซม ยาว 4.2 ซม สูง 8.2 ซม
      อย่างไรก็ตามขนาดดังกล่าวเป็นขนาดโดยประมาณที่ทางบริษัทแนะนำ      
      ขนาดที่แท้จริงขึ้นกับทางลูกค้าเป็นคนตัดสินใจ  หากลูกค้าต้องการความแน่นอน
      ลูกค้าต้องส่งบรรจุภัณฑ์ให้กับทางร้านเพื่อวัดขนาดที่แท้จริง ก่อนทำการสั่งผลิตกล่อง
2.   เทียบขนาดที่วัดได้กับ กล่องมาตราฐานของบริษัท

                         -   ถ้ามีขนาดตรงตามที่ทางบริษัทมีบล็อกอยู่เเล้ว หรือ มีขนาดที่ใกล้เคียงที่ลูกค้าสามารถใช้ได้
                             ลูกค้าก็สามารถสั่งทำได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องของบล็อกไดคัท
                             ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าการผลิตกล่องพร้อมพิมพ์ เท่านั้น
                          -  ถ้ามีขนาดไม่ตรงตามที่ทางบริษัทมีบล็อกอยู่   หรือเป็นรูปแบบกล่องเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ 
                             ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องบล็อกไดคัท ในการผลิตกล่อง เพิ่มเติม
                             โดยการจ่ายจะเป็นการจ่ายเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น 

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำบล็อก ส่วนบล็อกเป็นของบริษัทฯ ลูกค้าไม่สามารถนำกลับได้)
** หมายเหตุ ถ้าลูกค้าไม่อยากเสียค่าไดคัท ลูกค้าควรหาขนาดกล่องที่ทางบริษัทมีบล็อคไดคัทอยู่ เเล้ว และลูกค้าดูแล้วว่าพอใส่สินค้าได้
 ก็จะช่วยให้คุณลูกค้าประหยัดค่าไดคัทได้
   

ขั้นตอนการสั่งสินค้า

กรณีลูกค้ามี file งาน

 1.   ลูกค้าส่ง รายละเอียดงานได้ที่ อีเมลล์ : cosmofocus@gmail.com 
       
โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
              1.1    ในหัวข้อ ของ email  พิมพ์คำว่า : สั่งผลิตกล่อง  ตามด้วยชื่อคุณลูกค้า ครับ
              1.2   
ใน email รบกวนลูกค้า แนบ file งานที่ต้องการผลิตกล่องให้เรียบร้อยครับ
              1.3   
แจ้งจำนวน ที่ต้องการพิมพ์กล่อง 
              1.4   
แจ้ง ชือที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ของคุณลูกค้า 
 
             
2. ทางบริษัทฯ จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้ลุกค้าทราบ หลังจาก ลูกค้าโอนเงินและแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินงานตามคิวงานให้ทันที
3.
ทางบริษัทฯ  จะส่งแบบ ให้ลูกค้ายืนยันก่อนผลิตจริง
4.
ระยะเวลาการผลิต 10 วันหลังจากลูกค้ายืนยันแบบ

หมายเหตุ

 รายละเอียด ของfileงาน
                        • file
งานต้องเป็น AI เท่านั้น
                        •
ลูกค้าต้องใช้โหมดสี CMYK เท่านั้น
                        • Create Font Outline
มาเรียบร้อย (ความละเอียด 600 DPI)
                        •
พื่อความถูกต้อง  ทางร้านจะไม่ปรับแต่งแก้ไขใดใดทั้งสิ้น  
                          ทางร้านจะพิมพ์ตาม file งานเท่านั้นนะครับ

  

กรณีลูกค้าไม่มี file งาน
ทางร้านมีบริการออกแบบ โดยทีมงานมืออาชีพ  โดยราคาค่าออกแบบ ตามรายละเอียดด้านล่าง
รายละเอียดงาน ออกแบบ

1.  ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ 1,600 บาท/ชิ้นงาน โดยfileงานจะเป็นของร้าน 
    แต่ลูกค้าสามารถสั่งพิมพ์กล่อง กับทางร้านได้เลย  (หากลูกค้าต้องการ file งาน ต้องเสียค่าfileงานเพิ่ม  500 บาท )
2.  เมื่อส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ ลูกค้าจะสามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง
    เงือนไข ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ออกแบบให้เรียบร้อย เช่น สี แบบ ขนาด  และ รูปแบบตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการทำให้เรียบร้อย
    (อย่างไรก็ตามทางร้าน ไม่มีนโยบาย ลอกเลียนแบบ หรือ copy สินค้าใดใดทั้งสิ้น)   ขั้นตอนการออกแบบ และ การสั่งผลิตฟิล์มหด
         1.    ลูกค้าส่ง รายละเอียดงานได้ที่ อีเมลล์ : cosmofocus@gmail.com 

                โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
              1.1    ในหัวข้อ ของ email  พิมพ์คำว่า : ออกแบบ และ สั่งพิมพ์กล่อง ตามด้วยชื่อคุณลูกค้า พร้อมเบอร์โทรครับ
              1.2    ใน email รบกวนลูกค้า ระบุรายละเอียดที่ต้องการออกแบบเ ช่น เนื้อหา โลโก้ สี ขนาด รูปแบบ และ/หรือ 
                       แนบ file งานตัวอย่างที่ต้องการให้ทางร้านออกแบบ
              1.3     แจ้งจำนวน ที่ต้องการพิมพ์กล่อง
              1.4     แจ้งชือที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ของคุณลูกค้า  

            
      2. ทางบริษัทฯ จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้ลุกค้าทราบ หลังจาก ลูกค้าโอนเงินและแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ
          จะเริ่มดำเนินงานตามคิวงานให้ทันที
      3.  ทางบริษัทฯ  จะส่งแบบ ให้ลูกค้ายืนยันก่อนผลิตจริง
      4.  ระยะเวลากาออกแบบกล่อง  3 วันทำการ
      5.  ระยะเวลาการผลิต 10 วันหลังจากลูกค้ายืนยันแบบ
 

 1 [Go to top]