ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ สกรีนกระปุก
ReadyPlanet.com
ขั้นตอนการสั่งสกรีนสินค้า
กรณีลูกค้ามี file งาน

 

รายละเอียด ของfileงาน
1. file งานต้องเป็น AI เท่านั้น
2. ลูกค้าต้องใช้โหมดสี CMYK เท่านั้น
3. Create Font Outline มาเรียบร้อย (ความละเอียด 600 DPI)
4. เพื่อความถูกต้อง  ทางร้านจะไม่ปรับแต่งแก้ไขใดใดทั้งสิ้น   ทางร้านจะสกรีนตาม file งานเท่านั้นนะครับ
  ขั้นตอนการส่งงานสกรีน
                  1. ลูกค้าส่ง รายละเอียดงานได้ที่ อีเมลล์ : cosmofocus@gmail.com 
                     โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
                         1.1    ในหัวข้อ ของ email  พิมพ์คำว่า : สกรีนบรรจุภัณฑ์ ตามด้วยชื่อคุณลูกค้า ครับ
                         1.2    ใน email รบกวนลูกค้า แนบ file งานที่ต้องการสกรีนให้เรียบร้อยครับ
                         1.3    แจ้งจำนวน ที่ต้องการ สกรีน
                         1.4    ชือที่อยู่ พรอ้มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ของคุณลูกค้า  
            .    2. ลูกค้าส่งตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ทางร้าน
                 3.  ทางบริษัทฯ จะเช็ครายละเอียดงานและคำนวณให้ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าใด  หลังจาก ลูกค้าแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้ว
                          ทางร้านจะเริ่มดำเนินงานตามคิวงานให้ทันที
                 4. ทางบริษัทฯ จะส่งรปุแบบ งานสกรีน เพื่อยืนยันตำแหน่ง และขนาด ตัวอักษร ให้ลูกค้ายืนยันก่อนผลิตจริง
                 5. ระยะเวลาการผลิต 10วันหลังจากลูกค้ายืนยันแบบ
 

กรณีลูกค้าไม่มี file งาน

 

 ทางร้านมีบริการออกแบบ โดยทีมงานมืออาชีพ  โดยราคาค่าออกแบบ ตามรายละเอียดด้านล่าง รายละเอียดงาน ออกแบบ
1.  ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ 800 บาท/ชิ้นงาน ขนาดกล่องของงานสกรีน ไม่เกิน 5 ซม*5 ซม โดยfileงานจะเป็นของร้าน
     แต่ลูกค้าสามารถสั่งสกรีนกับทางร้านได้เลย  (หากลูกค้าต้องการ file งาน ต้องเสียค่าfileงานเพิ่ม  500 บาท )
2.  เมื่อส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ ลูกค้าจะสามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง
     เงือนไข ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ออกแบบให้เรียบร้อย เช่น สี แบบ ขนาด  และ  รูปแบบตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการทำให้เรียบร้อย
     (อย่างไรก็ตามทางร้าน ไม่มีนโยบาย ลอกเลียนแบบ หรือ copy สินค้าใดใดทั้งสิ้น)
      ขั้นตอนการออกแบบ และ การสั่งสกรีน ในกรณีลูกค้าต้องการให้ออกแบบให้
                 1. ลูกค้าส่ง รายละเอียดงานได้ที่ อีเมลล์ : cosmofocus@gmail.com  

                            ดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
                         1.1    ในหัวข้อ ของ email  พิมพ์คำว่า : ออกแบบ และ สั่งสกรีน.....ตามด้วยชื่อคุณลูกค้า พร้อมเบอร์โทรครับ
                         1.2    ใน email รบกวนลูกค้า ระบุรายละเอียดที่ต้องการออกแบบเช่น เนื้อหา โลโก้ สี ขนาด รูปแบบ และ/หรือ  
                                     แนบ file งานตัวอย่างที่ต้องการให้ทางร้านออกแบบ
                         1.3    แจ้งจำนวน ที่ต้องการ สกรีน
                         1.4    ชือที่อยู่ พรอ้มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ของคุณลูกค้า   
                 2. ลูกค้าส่งตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ทางร้าน
                 3.  ทางบริษัทฯ จะเช็ครายละเอียดงานและคำนวณให้ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าใด  หลังจาก ลูกค้าแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้ว

                   
         ทางร้านจะเริ่มดำเนินงานตามคิวงานให้ทันที
                 4. ทางบริษัทฯ จะส่งรปุแบบ งานสกรีน เพื่อยืนยันตำแหน่ง และขนาด ตัวอักษร ให้ลูกค้ายืนยันก่อนผลิตจริง
                 5. ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
                 6. ระยะเวลาการผลิต 10วันหลังจากลูกค้ายืนยันแบบ

 
 

 

 1 [Go to top]